TopSoil

topsoil4

TopSoil: Teaming and Organisation for clean Production with Soil. No vertical hierarchy. Open source, Web based networking, decision making structures, just similar to Bitcoin philosophy. However his time not for financial systems, but for living at rural with lesser money.

Top soil, ingilizce ‘üst toprak’, toprağın 10-15 cm derinliğine sahip en üst kısmı. Yüksek organik madde ve mikroorganizma konsantrasyonu ile en verimli alanı oluşturuyor.

Finansal dünyada devrim yaratan BitCoin uygulaması gibi, TopSoil uygulaması, kırsal alanda bir devrim hedefliyor.

Toprak sahipleri ve toprak sahibi olmayan kişilerin, barınak, tarımsal faaliyet, mamul gıda üretimi, makina/teçhizat/sanat, vb. tasarımı ve üretimi konularında,

1) buluşma
2) (uzun vadeli) yaşam ve işbirliği

faaliyetlerini destekler.

TopSoil, BitCoin ile benzerlikler taşır:

– açık kaynak yazılım/merkezi otorite yoktur
– devlet/hükümet/ülke ötesi paylaşım
– sınırlı kaynak farkındalığı
– anonim/eşitçi kurallar
– blok zincir yapı

TopSoil’in 4 temel maddesi şunlar:

1. Adalet
2. Güç
3. Bilgi
4. Güvenlik

TopSoil katılım sözleşmesinde bir ‘kabul protokolü’ yer alır. Bu protokolde sistemin altyapısı ve işletim algoritması ile, felsefi ve işlevsel amaçları yer alır.

TopSoil temel maddeleri hakkında açıklamalar:

1. Adalet
Toprak sahibinin kuralları belirlediği, çalışanların ise yövmiye veya gönüllülük esasında çalıştığı yerler dışında, alternatif çözümlere ihtiyaç var. Çalışanlar sadece emeklerini ortaya koymuyorlar. Paylaştıkları deneyim, bilgi, mutluluk ve umudun değerleri ölçülemez. Yaratılan kıymetin/çıktıların paylaşımında herkes eşit söz sahibi olmalıdır. Paylaşım kuralları beraberce belirlenir. Tüm girdiler ve çıktılar açık kaynak/şeffaf şekilde paylaşılır.

2. Güç
Siyasi/dini/etnik sebepler ötesinde, yaşamsal temellerde filizlenen birliktelikler, çeşitliliğinin de yarattığı etkide, uzun vadeli ve sağlam bir güç oluşturur. Programlı sürdürülen işlerin ötesinde, olağanüstü hallerde bu işbirliğinin sağlayacağı güç yaşamsaldır.

3. Bilgi
Toplumun farklı kesimleri, farklı yaşam deneyimleri ve farklı eğitim alanları, TopSoil gruplarının perspektifini ve bilgi dağarcığını büyütür. Standart kulvarların ötesinden katılımlar bilginin akış yönünde ve akışında önemli avantajlar sağlar. Bu farklılık aynı zamanda birlikte yaşanabilirlik için saygı duygusunu güçlendirir.

4. Güvenlik
Merkeziyetçi kuralların olmadığı bir yapının, ilk üç maddenin birlikteliğinde yaşamsal güvenliği sağlayacağı kuşkusuzdur. Kişilerin birbirine güven duymasının paralelinde, geleceğe ait planlanan ve gerçekleşen hedefler ile paylaşım şekillerinin somut ölçümleme/denetleme yöntemlerine sahip olması yaşam güvenliğini perçinler.

TopSoil pilot projesi uygulama alanı olarak Bayramiç bölgesi önerilebilir; bölgeden ve dışarıdan katılmak isteyen kişilerle en az 1 yıl süreli bir çalışmaya başlanır. Buna paralel olarak ayrıca oluşacak yazılım ekibi ile birlikte, proje pratik ve teorik anlamda birbirini besler.

Gönüllülük kavramı, bu tür yaşamsal önemi olan girişimlerin finansal olarak güçlenmesinin önünde bir engel oluyor genellikle. ‘Ben başka yerden paramı kazanayım ama bu işe de gönülden destek olayım’ düşüncesi ister istemez hem zihinde hem de verilecek emekte bir ikilik yaratıyor ve salt bu yüzden yapının kendisi maddi olarak da güçlenemiyor. Hedefte ve ilk maddede belirtildiği gibi, bu oluşumda gönüllülük değil, buluşma sonrasında birlikte tasarlama, yaşama ve girdi/çıktıları birlikte paylaşma modeli var.

Teknoloji desteğinde, insanların buluşması, üretmesi ve ortak hedefler etrafında yaşaması için, Top Soil…

Proje açık kaynak yazılımına destek olmak isteyen bize yazabilir (ilk etap):

info@toprakana.com.tr