Yeni Ortaklık Modeli

Covid-19 salgını ve ona eşlik eden iklim değişikliği krizi sürecinde yaşamlarımız değişmeye başladı.

Toprak Ana projesi başlangıcı itibarıyla olabildiğince az çelişkiyle, dostça, yaşamsal gıda tedariği ve etik ekonomi temelinde maddi gelir anlayışını benimsedi.

Blokzincir (yaygın ifadeyle, Blockchain) ve Akıllı Sözleşmeler (EK) her geçen gün yaşamlarımıza daha çok dokunmaya başlıyor. Dağınık (merkezi olmayan), güvenilir, şeffaf, ve adil; benzer mevcut yapıları inceleyerek, yeni teknolojiler ve anlayışlardan faydalanarak projemizi daha güçlü ve daha sürdürülebilir kılmak istiyoruz.

Aşağıdaki şemada yer alan üç temel fonksiyonda,

  • her birinde yer alma
  • maddi kaynak aktarımı

koşulları olmaksızın, oybirliği esasında şekillenecek-büyüyecek, katılımcı olmak isteyenlerin

  • emek/hizmet
  • bilgi/deneyim/strateji

aktarımı ile sağlayacakları her “birim değerin” bu projeye özel bir algoritma ile (Etherium ağında, Akıllı Sözleşme ile) hesaplanarak “değişken kâr payı” (DEKPAY) hakkı oluşturacağı bir ortaklık yapısı öneriyoruz.

Önerilen model üç ana fonksiyonun birlikte işlerliği (üretim, denetim ve satış üçlemesinin birbirleriyle ilişkisini giderek güçlendirecek şekilde):

  1. Sağlıklı Gıda Üreticileri Ağı (www.toprakana.com.tr)
  2. Gıda Güvenliği Takibi (Katılımcı Onay Sistemi, KOS)
  3. Yakın Bahçeler Ağı Üretim Modeli

http://www.toprakana.com.tr e-ticaret çalışmaları öncelikli yapılanma hedefidir. Planlanan adımlar:

  • Süreç içinde, Akıllı Sözleşme kapsamına girecek fonksiyonların belirlenmesi
  • DEKPAY için algoritmanın yazılması ve tanıtılması

Aşağıdaki tabloda değişkenler kategorik olarak önerilse de, kişi bazında değişkenliğe dönüşecektir. Bireyler arası müzakere, oylama, süreç deneyimleri dinamik yapıdaki Akıllı Sözleşme’ye güncel olarak aktarılacak, güncel çıktılar yol haritasını daima taze, birlikte işler, ve verimli kılacaktır.

SıraKategoriKişi adetKatsayı değeriAdamxsaatVerim yüzdesi
1Bahçelerde üretici (yakın bahçeler ağı)15
2Toprakana.com.tr üreticisi10
3Kod yazılım 2
4İçerik sağlayıcı 2
5Gıda güvenliği – kalite kontrol takipçisi (KOS) 2
6Muhasebe 1
7Hukuk 1
8Satış-Pazarlama 2
9Yönetici-Stratejist 3

Görüşme #1 tarihi: 26 Nisan 2021, Zoom
Görüşme #2 tarihi: 1 Mayıs 2021, Zoom
Görüşme #3 tarihi: 7 Mayıs 2021, Zoom