Toprak Ana, Sanayii ve Hukuk

27 Aralık 2007 tarihinde, program konuklarımız İkbal Polat, Dr. Çağrı Bağatur ve İsmail Güney ile verimli topraklarımız üzerinde yer alan sanayileşme hareketlerinin hukuksal ve etik boyutlarını örnekler vererek konuştuk.

5403 sayılı TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU’ndan bir madde:

Geçici Madde 1 – 11.10.2004 tarihinden önce tarım arazileri; gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış ve tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin istenilen amaçla kullanımı için, altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi, hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metre karesi için beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir.

Konu hakkında Tema Vakfı da Cumhurbaşkanlığı’na girişimde bulunmuştu. Tema Vakfı dilekçesinde şu ifadeleri kullanıyor: Bu düzenlemenin ardında açıkça, Bursa Orhangazi İlçesinde verimli tarım arazisinde mısır işleme fabrikası kuran, bu amaçla verilmiş hukuka aykırı izinleri ve yapılan planları iptal eden yargı kararlarına meydan okuyarak, yatırıma ve üretime devam eden çok uluslu Cargill firmasının yararını korumak amacı yatmaktadır.

Program kaydı aşağıda yer almaktadır.

https://archive.org/details/ToprakAna20071227