Felsefemiz, Amacımız

Felsefemiz

Birey, kültürel ve yerel değerleri gelecek nesillere taşırken, üzerinde yaşadığı coğrafyayı, suyu, toprağı, havayı, tohumları, insanlarını ve bunları çevreleyen canlı ve cansız dünyayı tanımalı, korumalı ve ekolojik yapının bozulmadan sürmesine destek olmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, yaşanan iklim değişiklikleri ve hızla kaybettiğimiz biyoçeşitlilik, Toprak Ana’nın kutsal doğurganlığına saygı göstermeyenlerin ve onun tüm doğallığı içinde ekonomik gücünü küçümseyenlerin bir eseridir.

Modern toplum yapısında, üretim-tüketim zincirinin uç halkalarında birbirini tanımayan küçük çiftçimiz ve kent insanımızın her biriyle iletişim bağını aracısız olarak güçlendirmek, tüm doğru kurallara rağmen giderek yaygınlaşan her türlü istismar ve zararlı üretimin önüne geçmek, toplumsal ve çevresel açıdan bakıldığında, ancak daha bilinçli tüketerek ve adil ticaret esasında şekillenen bir güven temelinde gerçekleşebilir.

Tüm dünyada benzer amaç ve güdülerde hareket edenlerin deneyim, bilgi ve önerileri de kuşkusuz bizler için önemli destek noktaları oluşturacak. Geleceğimizin teminatı olan Toprak Ana’yı, köyümüzde veya şehirde, koşulsuz bir çabayla, tek bir yürek koruyacağız.

Edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi, hak sahipliği ve patent dürtüleri ile ticarileştirmek yerine, insanca paylaşmanın yöntemlerini geliştireceğiz.

Amacımız

Toprak Ana’yı daha iyi tanımak, korumak, savunmak ve kirletmeden yarınlara taşımak istiyoruz. Yerelliğe, geleneksel değerlere ve doğaya saygılı kalarak, gıda güvenliğimizi sağlayarak, temiz ve etik yaşam şartlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüm bu hedef içinde özellikle üreticinin adil ticari kazancı ve tüketicinin sağlıklı beslenme kriterlerini ön planda tutacağız. Platform kapsamında önem taşıyan değerlerin devamı ve sürdürülebilirliği için tartışacağız, paylaşacağız ve fikirlerimizi geliştireceğiz.

Deprem gibi doğal afetler, iklim değişikliğine bağlı krizler, GDO’lu ürün sorunları, tohumda dışa bağımlılık, petrol fiyatlarının artması, vb. sebeplerin kısa vadede oluşmayacağı varsayımı üzerine, salt ‘para’ merkezli bir yaşam kurmak yerine, olasılıkları dikkate almamız, hazırlıklı olmamız, çocuklarımızla bunları paylaşmamız, sürdürdüğümüz koruyuculuk amacı kadar önemli…

toprakana

Güncel olarak dört başlık altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz:

  1.  www.toprakana.com.tr Fon veya reklam geliri olmadan, katılım bedeli alınmadan sürdürülen bir ‘çiftçimden-aracısız-evime’ e-ticaret projesidir. Sipariş edilen ürünler üreticilerin adresinden size ulaşır; merkezi depolama yapılmaz. Proje detaylarına http://www.toprakana.com.tr sitesinde ulaşabilirsiniz.
  2. İnsan ve Doğa Dostu Tarım uygulamaları:  Azami düzeyde yerel reçeteler ile tarımın tüm girdilerinin yerelleşebilmesi  esasında sürdürülen, organik sertifikalı ve deneysel tarım çalışmalarımız.
  3. Köy Evi: Öncelikle köy çocuklarının ve diğer kişilerin sosyal amaçlı buluşma evi.
  4. Köy Üretimhanesi: Yasal izinleri ile birlikte köy mamul ürünleri üretimi yerel ekonomileri güçlendirir, yerel katmadeğer sağlar, rekabet gücünü yükseltir.  

2 bina 1

Kırsalın sağlıklı ve huzurlu şekilde devam edebilmesi, bir ülke için vazgeçilmez koşuldur. Ormansız, tohumsuz, topraksız veya köylüsüz bir toplumun geleceği yoktur.

Çalışmalarımıza destek olacağını düşündüğünüz fikirler, deneyimler, bilgiler için sizlerle iletişim kurmaktan mutluluk duyarız.