Yakın Bahçeler Ağı

Belli bir bölgede yer alan, farklı üretim desenlerine sahip bahçelerin, etkin şekilde değerlendirilmesi amacıyla çok kişi tarafından yönetim projesidir. Özellikle kentten kırsala göç eden ve bahçe satınalan kişilerle, toprak satınalmayan kişilerin bir araya gelerek, daha yüksek işgücü yaratarak, bilgi ve ekonomik değerleri paylaşımları hedeflenir.

Toprağın en etkin şekilde kullanımı ancak iyi bir ekip çalışması ile mümkün. Bu ekip, yövmiyeli, sezonluk, gönüllü ve farklı geçici niteliklerde olduğunda, birlikte planlamak, birlikte öğrenmek, kader birliği yapabilmek, eğlenmek, birlikte pişirmek veya bahçeleri birlikte geleceğe taşımak, “sürdürülebilirlik” anlamında zorlaşıyor.

Her bireyin eşit koşullarda bahçeye sahip çıkması, bu değeri yüreğinde taşıması tüm üretimi de coşturan bir duyguya dönüşüyor. Patron-işçi, yönetici-yönetilen, evsahibi-misafir ilişkisinin olmadığı bir alan yaratmak, doğa ve insan dostu tarım için çok güçlendirici bir tercih.

Çevre üzerinde artan tehditler, iklim değişikliği ve çöken ekonomi gerçeklerinde, farklı modeller yaratmak zorundayız. Çok renklilik ve perspektif zenginliğinde uyumu yakalayarak; kendi şifalı gıdalarımızı üreterek.

Bağımsız Girişim

Yakın Bahçeler Ağı projesi, bağımsız bir girişim; her hangi bir dış fon kullanmıyor. Katılımcılarının eşitliği prensibinde kendi imkanları ile sürdürülebilirliğini sağlıyor. Geleneksel köylülüğün “küçük aile çiftçiliği” kavramının, eş kıymetlerle, kentlilerce oluşturulan bir yansıması. Emek yoğun, yerel gıdayı ve yerel koşulları birlikte değerlendiren. Köy ve köylülüğün erozyon altında süregelen zor şartlarına karşın, onun yerine göz diken endüstriyel veya şirket tarımının rakibi olabilir. Başarılı olabilirse, köylüyü kırsalda yerel tohumlarla ve temiz üretim yapmaya yeniden cesaretlendirmesi çok büyük kazanım olacaktır.

#Hedefler
1Sürdürülebilir bahçeler; optimum verim – kalite (insan ve doğa dostu tarım) –
emek/iş gücü – ekonomi – kesintisiz takip ve kontrol.
2Kendine yetebilirlik (beslenme ve şifa için azami ürün çeşitliği).
3Dostluk, bilgi (açık alan laboratuarı), deneyim çoğaltmak, paylaşmak.
4“Emekçi genç” kategorisi ile başlarken, diğer kategorilerde kişilerin de katılımına olanak sağlamak (akademisyen, çocuklu aileler).
Yaşam felsefesi bütünlüğünde, birlikte üretmek; katılımcı sayısı ve üretim kapasitesi gözetilerek, projeye katılan bahçe sayısı çoğaltılıyor.

#Çalışma Esasları (emekçi gençler, kendini genç hissedenler )
1Yakın Bahçeler Ağı’na katılanlar ortak olarak anılır. Her yeni ortak (“emekçi genç, akademisyen veya çocuklu aile” kategorilerinde), emekçi genç kategorisinin mevcut ortaklarının oy birliği ile kabul edilir.
2Etik/adil çalışma ve gelir koşulları, ortaklığın ve gerçekleşen üretimin önceliğidir.
3Gelirler belirlenen formül üzerinden hesaplanır.
4Gelir formülü, a) Ağaçlar için ve b) Diğer Ürünler (sebzeler, şifalı bitkiler, tahıllar,
vb) için ayrı olarak hesaplanır.
5Planlara (takvim ve yöntem olarak; yapılacak işler, satış, toplantılar, duyurular,
pazarlama, satınalma, yatırım, ortaklık ve yönetim kararları, vb) ortakların
oy birliği ile karar verilir.
6Araç ve yol giderleri (mazot, amortisman, vb) ana yol – bahçeler arası
hesaplanacak (mazot gideri x 2)
7Olumsuz veya olağanüstü haller en kısa süre içinde ortaklar arasında paylaşılır;
sonraki aşama şartlarına oy birliği ile karar verilir.
8Karar kilitlenmeleri olursa, 2 hafta içinde çözüm sağlayacak ara kararlar için çaba verilir.
9En az ayda bir kez toplantı yapmak üzere, tüm ortaklar periyodik olarak bir araya gelirler.
10Ortaklar, ağ içindeki payını anlaşarak bir diğerine veya diğer ortaklara proje
süreci içinde devredebilir; farklı nedenlerle ortaklıktan ayrılabilir.
11Bireysel veya ortakların bir kısmına ait kararlar, uygulama öncesi tüm ortaklar
tarafından bilinmelidir.
#Gelir formülü parametreleri – Ağaçlar için (en az 10 yaşında)
1Sezonluk gider tablosu.
2Sezonluk net gelir tablosu; kargo, bahçe yatırım payı ve varsa vergiler düşülerek hesaplanan tablo.
3Bahçe yatırım payı (fidan, toprak iyileştirme, organik sertifika, sulama sistemi,
söven-çit, geçmiş yıllara ait emek) ilk yıl için %50 bahçe sahibine aittir. Ağ ortağının/ortaklarının sürece devamı durumunda her yıl %10 daha düşer. Yeni ağ ortağı %50 ile başlar.
4Kâr paylaşımı hesabında madde1, madde2, madde 3 ve verilen emek
(bireysel adamxgün / toplam adamxgün) sezonluk olarak yapılan hesapta yer alır.
5Hasat sonrası, yeni sezon başlangıcı kabul edilir.
#Gelir formülü parametreleri – Diğer Ürünler için (sebzeler, şifalı bitkiler, tahıllar, vb)
1Sezonluk gider tablosu.
2Sezonluk net gelir tablosu; kargo ve varsa vergiler düşülerek hesaplanan tablo.
3Yatırım (sulama sistemi, söven-çit, geçmiş yıllara ait emek) payı bahçe sahibi
tarafından talep edilmez.
4Kâr paylaşımı hesabında madde1, madde2 ve verilen emek (bireysel adamxgün / (toplam adamxgün) hesapta yer alır.
5Tohum veya fide için toprak hazırlığı ve gerekirse söven/çit kontrolleri yeni sezon başlangıcı olarak kabul edilir.

Projede, “genç emekçi” kategorisine ek olarak, çocuklar ve akademisyenler yer alıyor.

Çocuklar ile ilgili alt proje onların toprak ve doğa ilişkisini, kendi tercih ettikleri üretim tasarımlarıyla yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini hedefliyor.

Elde edilen deneyim, ziraat/biyoloji/gıda akademisyenleri ile paylaşılacak. Akademisyenlerin bahçe ziyaretleri ile karşılıklı görüşler, tasarım ve uygulamaları ileriye taşıyacak.

Elbette, köylü tarımının kadim ve güncel bilgileri projenin her aşamasının en kritik zenginliği. Özellikle yaşlı köylü kadınlar bize çok şey öğretiyor daima…

23 Temmuz 2019 tarihinde, Rana Anar ve Ulusal Özdemir bahçemizi ziyaret ederek iki bölümden oluşan bir film çektiler. Çalışmalarımızı, hikayemizi, felsefemizi anlatmaya çalıştım. Yakın Bahçeler Ağı projemiz ikinci bölümde yer alıyor.

Reklamlar